Jdi na obsah Jdi na menu
 

Uzdravení 7

Tato svědectví neoslavují žádného člověka. Ukazují pouze na živého Boha. Povzbuzují k víře a vděčnosti. Vedou k pokoře a hledání Boha. Informují o Božích zázracích, které se opravdu staly v církvi v České Republice.

 

Anna Horáková, Krnov

Převzato z časopisu Život víry 2005/6, str. 19 www.kmspraha.cz

Seminář o vnitřním uzdravení

„Vnitřní uzdravení a vymítání“, tak se jmenoval seminář, který v sobotu 23. dubna 2005 uspořádal sbor KS Praha. Sloužil pastor AC Agapé Český Těšín a předseda KMS Jaroslav Šelong a Marie Elen Ruzicková z AC KC Český Těšín. Stovka účastníků byla tvořena vedoucími, kteří se chtěli učit sloužit, a křesťany, kteří hledali vysvobození. Obě skupiny si přišly na své. Ve třech částech semináře postupně ubývalo vyučování a přibývalo praktické služby. Jak mi Jaromír Šelong prozradil, byl tento seminář prvním, který oba služebníci připravili společně.

Úvodní setkání otevřel Jaromír Šelong teoreticko-praktickým úvodem do problematiky. Uvedl několik příkladů ze zkušenosti své rodiny (dusící se šestiletý syn) i služby. S tak silnými svědectvími o osvobození jsem se setkal spíše v knihách, případně v kázáních cizinců. Pokud je mi známo, mají Jaroslav Šelong se svou manželkou Alenou v oblasti osvobozování mimořádné obdarování. V kombinaci s obdarováním pastýřským pak nejde jen o moment vysvobození, ale o celkovou postupnou proměnu života.

Šelong uvedl, že jedním ze závažných problémů našich křesťanských životů je, že neděláme to, co dělat máme: „Pán Bůh nepreferuje azbestové křesťany – potřebujeme hořet.“ Mnoho problémů v životech křesťanů není způsobeno démony, ale neproměněnou hříšnou přirozeností: „Každý z nás potřebuje sám na sobě uplatňovat kříž,“ uvedl Šelong na základě Ga 5,24. Ukřižování podle něj vždycky bolí, ale je jedinou vstupní branou do nového, svobodného, proměněného života. Klíčové je udržovat starého člověka ve stavu smrti a oblékat nového člověka. Kazatel při zachovávání kontextu pokání a boje se hříchem položil důraz i na službu osvobozování: „Pokud naše služba zvěstování evangelia nemá v sobě také osvobozování, není to novozákonní způsob evangelizace.“

Marie Elen Ruzicková, kterou čtenáři Života víry mohou znát z loni v červnu publikovaného rozhovoru, navázala vyučováním o jednom z důležitých zdrojů démonizace, o neodpuštění. Svým výkladem zabrousila i do oblasti vztahů mezi křesťany: „V Čechách je strašné, jak se jako ovce vzájemně koušeme. Vidím církev, jak je raněná neodpuštěním. Jsme jako Jakub a Jan a říkáme: ,Pane, pošli na ně oheň z nebes!’, nebo jsme jako Ježíš a znovu důvěřujeme?“

Odpoledne oba řečníci vyučovali o odmítnutí. Podle Šelonga je odmítnutí „neschopností dát nebo přijímat lásku“. Mluvil o kořenech odmítnutí a problém dokládal na biblických příkladech. Poprvé jsem v této souvislosti slyšel vyučování o odmítnutí v životě Ježíše a o tom, jak se s ním vyrovnával.

Marie Elen navázala dalšími biblickými příklady, převážně z knihy Genesis. Její vyučování bylo stoprocentně biblické a nulaprocentně psychologické. To nepokládám za přednost ani za chybu, protože si o dobré psychologii myslím, že je věcí velmi užitečnou. Uvádím to jen jako charakteristiku kazatelčina přístupu. Rozhodně byla přednášející důkazem, že k osvobození z odmítnutí není zapotřebí žádná znalost psychologie. Příběh Josefa z 1M v něčem připomíná život Marie Elen: skrze ni byla zachráněna celá její rodina. Na rozdíl od ostatních vyučování, která jsem o odmítnutí slyšel či sám kázal, nekončila Marie Ellen vysvobozením, ale požehnáním a naplněním Boží vůle v širším měřítku. „I když jste byli odmítnuti od rodičů, od manželů, od církve, Bůh má pro vás lásku. Lidé možná zamýšleli zlo, ale Bůh to obrátil k dobrému.“ Na kázání navázala modlitební služba.

Večerní setkání začalo zhuštěným vyučováním Jaroslava Šelonga o okultismu, na které navázaly více než dvě hodiny služby. Služba osvobozování bývá u nás v současné době v evangelikálních i charismatických kruzích někdy opomíjena. Pražský seminář ukázal, že je o ni v církvi skutečný zájem i že v naší zemi máme služebníky s výrazným obdarováním k této službě.

– Tomáš Dittrich


část svědectví Tomáše z www.prameny.net ze sekce příběhy

Jak jsem tak o tom přemýšlel, došel jsem k závěru, že to, co prožíváme, je minimálně nenormální. A služba Marie Eleny Ružičkové, služebnice z Českého Těšína je taky minimálně nenormální. Věděl jsem v sobě, že stojím proti něčemu, co odporuje zdravému životu a rozhodl jsem se, že nasadím všechny biblické prostředky k dosažení vítězství. "Musím zavolat Marii Eleně pro pomoc."

Za týden jsme s Janou jeli z Prahy do Těšína. V následujících měsících jsme tam jeli ještě čtyřikrát a průběžně navštěvovali její semináře s vyučováním a modlitbami. Vždy to bylo akční jako ve filmu. Obzvláště u ní v Těšíně, když se za nás s dcerou Karlou modlily. Vždy nás nejdříve přijaly s argentinskou srdečností a radostí, dobře nakrmily a pak, co začalo, bylo divoké. Myslím, že sousedce v sousedním bytě vstávaly vlasy hrůzou na hlavě a jejímu pejskovi naskakovala husí kůže. Ta mimochodem naskakovala i mě. Během každé návštěvy se Maria modlila za rozdílné věci. Byli jsme rozvazováni z různých prokletí a vyšlo povícero duchů. Vzpomínám, že jsme byli rozvazováni z prokletí slova, sexuální svázanosti, neplodnosti, lži,méněcenosti, sebenepřijetí, sebenenávisti, nevíry, alkoholismu a z ducha smrti. Ten byl na několikrát. Vzpomínám si, jak ji Pán na modlitbě za nás ukázal, že stojí proti princovi o vyšší hodnosti. S ním vedla boj i v noci po našem odjezdu. A příště znova. Další a další věci. Pán Marii zjevoval věci nejen při modlitbách u nich, ale i když jsme byli v Praze. Někdy se osvobozující modlitby týkaly více Jany, někdy více mne. Často nás měla na srdci a telefonovala nám a ptala se, co a jak. Maria má skutečně pastýřské jemné srdce plné péče a lásky a na druhou stranu je nekompromisní vůči satanu a jeho podřízeným duchům. Pokud dříve pracovala stejně razantně v argentinském senátu a v advokátní praxi, jako si počíná při vymítání a rozvazování, musela být velice úspěšná.

Chtěl bych naší drahé sestře Marii velice poděkovat za čas, dobré obědy, za její oddanost a vytrvalost, za to, že je vůbec ochotna stát v první linii a chodit v tom, k čemu ji Pán povolal. Děkujeme i její dceři a naší kamarádce Karle.

 

17.10.2006
I když jsem znovuzrozené Boží dítě, prožívala jsem posledních deset let mnoho těžkostí; zdravotní potíže i závažná onemocnění moje a mojí rodiny, problémy v manželství i ve službě. Cítila jsem se zdeptaná, unavená, vyčerpaná, bez radosti. Často jsem plakala před Pánem a ptala jsem se, kde je moc Božího Slova a moc Božího Ducha v mém životě? Dlouhodobě jsem nenacházela východisko ze své situace. Chtěla jsem skončit se službou vězňům, kterou jsme s manželem přijali od Pána. Uvažovala jsem o rozvodu. Všechno bylo moc těžké. Držela jsem se z posledních sil Pána a nechtěla jsem Ho zklamat. Toužila jsem odejít k Němu do nebe. Ale v mém životě ještě nebyly naplněny Boží záměry. Prosila jsem Pána, aby mi dal nějakou starší sestru, se kterou bych mohla svoje problémy sdílet a modlit se za ně. A On mi ji dal.

V červnovém čísle ŽV 2004 jsem četla rozhovor s argentinskou misionářkou Marií Elen Ruzickovou. Pán se při čtení dotkl mého srdce a já jsem věděla, že si přeje, abych se s ní setkala. Maria Elena mě pozvala do Českého Těšína na svoji skupinku, která se schází každou středu v Křesťanském centru AC. Rozhodli jsme se s manželem , že se tam pojedeme podívat. Maria Elena mě přijala s láskou a nechala mě vyplakat se ve svém sesterském objetí ze všech mých těžkostí. Modlila se se mnou a já jsem cítila, jak tlak a úzkost z mého nitra odchází. Teď vím, že svazovala démony, a já jsem byla osvobozená a uvolněná k většímu prožívání Boží přítomnosti a k bližšímu obecenství s Pánem. Prožívali jsme na skupince intenzivní působení svatého Ducha.

Začali jsme dojíždět s manželem do Českého Těšína 2x měsíčně. Při jednom shromáždění jsem byla vysvobozená od ducha opuštěnosti. Maria Elen se za mě modlila a přikazovala: "Vydechuj!" Vydechovala jsem velmi obtížně a přerývaně. Viděla, že s každým vydechnutím vychází množství démonů. Potom mě sevřela síla v místě, kde mám v těle plíce a srdce a já jsem se skoro dusila a nemohla jsem vydechnout. Maria Elen zakřičela silným hlasem španělsky: "Fuera!" To znamená "Ven!" Duch se pustil a s kašlem vyšel. Mohla jsem zase dýchat. Celá jsem se třásla a nemohla jsem se uklidnit. Pak se za mě modlily dvě sestřičky a mě naplnil Duch svatý. Uklidnila jsem se a přestala se klepat. Jedna s nich viděla, jak mi Bůh udělal na srdci zlatý svar. Od toho dne jsem prožívala pokoj ve svém srdci a mocnou Boží přítomnost ve svém životě. Díky Pane!

Uplynul, dva roky a mnoho se změnilo. Pán jedná v životě mém i mé rodiny. a dlouhodobě stagnující věci proměnil. Byla jsem postupně vysvobozena od různých prokletí, také od prokletí kvůli sexuálním hříchům a modloslužbě. Celá moje rodina několik generací zpět, byla katolická a kvůli modloslužbě mojí i minulých generací jsem byla obsazena prokletím, to je démon. Ukázalo se, že v mém životě mnoho potíží bylo kvůli prokletím, které nebyly zlomeny a já jsem musela projít procesem osvobozování ve jménu Ježíše, který vzal všechna prokletí na sebe a stal se sám prokletím, abych mohla být svobodná. Ukázalo se, že některá prokletí nemůžu zlomit sama, ale potřebovala jsem si nechat sloužit.

Když se Marie Elena jednou modlila se mnou a s mým mužem za vězeňskou službu, ve které stojíme z milosti Boží deset let, začala jsem vidět, co se děje v duchovní oblasti. Den poté jsem viděla démona, který bránil tomu, abychom odjeli na návštěvu do věznice. Působil mi silné bolesti hlavy a žaludku. Vyhnali jsme ho ve jménu Ježíše a on ihned odešel. Od té doby někdy vidíme manžel i já démony nebo anděly.

Učíme se na skupince Marie Eleny svazovat mocnosti temnoty a používat autoritu jména Ježíš a autoritu Božího slova. Naše služba je nyní v radosti a ve svobodě. Maria Elena nás naučila zaštítit se každý den Kristovou krví (1 Petrova 1,2) a obléknout Boží zbroj ( Efezským 6,11-17), abychom byli chráněni před útoky mocností zla. Když jsem to každý den začala dělat, každý den se přikrývat, pokropovat Ježíšovou krví, všimla jsem si, že zcela vymizely moje potíže s překyselováním žaludku, kvůli kterým jsem brala dlouhodobě léky a držela dietu. Léky jsem přestala brát a mohu nyní jíst vše. V Ježíšově krvi je moc! Chvála Pánu! Také z mého života naprosto vymizel strach.

Když Pán vyřešil některé moje dlouhotrvající problémy, dal mi vidění, jak stojím uprostřed obrovských vysokých kaktusů, které mě tak obklopují, že se mi velké trny zabodávají ze všech stran do těla, takže se memohu hýbat. A najednou se začaly kaktusy posunovat ode mě do všech stran, až zmizely. A já jsem byla volná. To pro mě udělal Pán s mými problémy.

Před rokem jsem se modlila asi 10 minut denně, obvykle za sebe a svoji rodinu. Nyní mi Pán dává milost přimlouvat se 2 hodiny denně za jednotlivé lidi i za sbory v ČR pod vedením Ducha a s vhledem do duchovní situace. Přímluva mě moc baví a dělám to ráda. Pán mě vede v konkrétních prosbách, přimlouvám se podle obrazů, které mi ukazuje, svazuji mocnosti temnoty, které pojmenuje jménem, modlím se Boží slovo, které mi svatý Duch ukazuje v Bibli. Sloužím darem proroctví, slovem poznání, a uzdravování nemocných, někdy mi Bůh ukazuje skrze vidění duchovní skutečnosti.

Pán jedná s mým manželstvím. Proměnil situaci mého muže. I on byl osvobozený od démonů a dědičných prokletí. Jeho duchovní stav je dnes podstatně jiný než před rokem. Pán z něho sňal skrze službu Marie Eleny tíhu života. Pán obnovuje naši jednotu. Řešíme věci, o kterých jsme dlouhodobě nebyli schopni spolu mluvit. Jsem vděčná Pánu za dary Ducha, je to nová dimenze, do které mě uvedl.

Marie Elena slouží v moci Ducha. Sdílí se s námi na skupince o tom, jak ji Pán vedl a co ji naučil. Na prvním místě je Boží slovo, potom vede lidi k pokání a vyznávání hříchů a k odpouštění. Následně pak slouží vymítáním démonů a rozvazováním z prokletí. Povzbudila mě její pokora. Není to dokonalá žena, která nikdy neudělá chybičku a která je mimo realitu života. Prožívá stejné věci, jako my, pere se s problémy všedního dne, čelí pokušením - ale neváhá a nebojí se to vyznat. Mnoho mě naučil její příklad, jak jedná s hříchem. Pán jí dal všechny dary Ducha a ona jimi slouží církvi. Modlí se, uzdravuje ve jménu Ježíše, vymítá a rozvazuje ve jménu Ježíše a v Jeho autoritě.

Vzali jsme Marii Elenu do věznice Rýnovice na návštěvu jednoho doživotního vězně, o kterého se staráme 10let. Vydal svůj život Pánu před šesti roky a protože ve starém životě udělal smlouvu se satanem, trápili ho démoni i po obrácení. Maria Elena mu sloužila v Boží moci a on byl osvobozený od ducha satanismu a okultismu. Teď prožívá velký pokoj převyšující každé pomyšlení. Náš Pán je mocný a nádherný. Ježíš zvítězil nad ďáblovou mocí. On porazil toho siláka. Lukáš 11,21-22. On je vítěz! On je hlavou všech mocností a sil! Koloským 2, 10.

Doporučuji číst knihu Carlos Annacondia: Satane, poslyš! a knihy Rebecca Brownová: Přišel osvobodit zajaté, Připrav se k boji a Prokletí, která nebyla zlomena. Vydalo nakladatelství Křesťanský život 735 43 Albrechtice 504 a nakladatelství Josef Tůma, 664 42 Modřice, Krakovská 44. Když jsem před lety četla některé z těchto knih, říkala jsem si, že to je úžasné Boží dílo a že je škoda, že to neprožívám. Ale díky Bohu, že On to udělal i se mnou, dělá to nyní u nás, v naší zemi. Díky, Pane Ježíši!

Jsem za Marii Elenu moc vděčná Pánu a vzdávám čest jeho Jménu, že je to On, který ji pomazal a poslal, to On se oslavuje uprostřed nás. Jsem vděčná Bohu za to, co mi prokázal, za osvobození, za Jeho nádherné dary. Je to Jeho nádherný záměr a velká milost, že můžeme přijímat stejnou službu, jako je ta, která provází probuzení v Argentině. Kéž Pán udělá u nás ty stejné věci, jako v Jižní Americe, kéž oslaví svoje Jméno, kéž na nás padá ten zlatý prach, jeho sláva, sláva jeho království.

 

Náhledy fotografií ze složky Marie Elena Ruzicka

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Xotaz

(Simona Ruth, 18. 8. 2021 12:54)

Dobrý den moc prosím o informaci zda ještě stále možné jezdit na nějaké ty kurzy mariellen růžičkové jestli co se teď v Těšíně děje a ráda bych o tom věděla více sháním Marii Alan zhruba tři roky je to pro mě velice nutné a důležité moc děkuji Simona 704 228 405