Jdi na obsah Jdi na menu
 

Uzdravení 4

Tato svědectví neoslavují žádného člověka. Ukazují pouze na živého Boha. Povzbuzují k víře a vděčnosti. Vedou k pokoře a hledání Boha. Informují o Božích zázracích, které se opravdu staly v církvi v České Republice.

 

 17.6.2007

Je mi 33 let. Merinku (Marie Elen Růžičku) a Karličku (její dceru) jsem poznala přes svoji sestru.
Dojížděla jsem na skupinky z Olomouce. Jsem vděčná za službu kterou konají. Meri se prostě s ďáblem nemazlí !!! Můj život byl až do chvíle, než jsem se dostala do jejích rukou, jak na houpačce nad samým peklem. Prošla jsem si pasťákem, drogami, alkoholem, atd. Trpěla jsem už i schizofrenií, skrze kterou na mě ďábel útočil. Nedovedu si představit, co by se dělo dál, kdybych neprošla uzdravením a vysvobozením z prokletí, která nade mnou neustále visela jako pavučina a nedovolila mi jít dál a žít.
Po prvním vysvobození jsem se poprvé v životě cítila volná jako pták. Tehdy jsem teprve pochopila, co jsem to žila za strašný život. Byl plný zármutku, bolesti a neustálého sebeobviňování, které mě nutilo myslet si, že jsem tak špatná.
Můj život se od základu změnil. Jsem vděčná Bohu a Merince. A přeji Meri, ať jí Pán moc žehná.
Ať je takových služebníků čím dál víc, protože je jich potřeba hodně.
A Merinka si potřebuje taky někdy odpočinout.

Lucie Smékalová


10.6.2007

S Maria Elen Růžičkou jsme se seznámili před 3,5 roky. Byla to v mém životě zajímavá doba. Pracoval jsem
v Armádě Spásy s bezdomovci a viděl každý den neúspěch a prohry v životě lidí. Sám jsem neúspěch zažíval také. Vždy jsem měl spoustu nápadů a toužil je realizovat. Leč vždy se nějak nedařilo a vše bylo nějak jinak. Prostě špatně, zkrátka prokletí.

Služba Mery je cílená a mocná. Možná trochu nezvyklá, ale požehnaná. Bůh jí dal vidět do duchovního světa
a také jak v něm bojovat.

Díky její službě už nezažíváme s manželkou tu tíhu prokletí. Já mohu úspěšně podnikat a věci se obrátily. To je ale až to druhé. Mery nám pomohla se osvobodit od různých svázaností a rodinných prokletí, naučila nás jak se modlit a jak boj nevzdávat. Díky jejímu vyučování jsme pochopili realitu duchovního světa a moc Ježíše Krista.

Jsme Mery vděční za její životní obět, že se s námi rozdělila o poznání a také, že nás podpořila a podpírá svými modlitbami. Její vydanost je obdivuhodná.
Jsme vděční Hospodinu za její oběť a vyprošujeme jí požehnání a pomoc při její službě.

Zdeněk Pavlík


7.6.2007

Svědectví Boží moci působící skrze službu Elen Růžičkovou

Jmenuji se Patrik Merta a chodím do Apoštolské církve v Bohumíně, je mi 33 let a pracuji s bezdomovci. Marie Elen Ruzicka dojíždí pravidelně do naší církve v Bohumíně. Rád chodím na její službu, neboť vidím, že káže a modlí se v moci Ducha Svatého.Mnoha její kázání mně pomohla a uvedla mně na cestu pokání. Když se staví ve Jménu Ježíše Krista v modlitbách proti démonům, oni utíkají, vím o lidech, kteří byli skrze její modlitby osvobozeni. Když se za mně Elen modlí cítím se povzbuzený a osvobozený. Marie Elen Ruzicka je pro mě vzorem zapáleného a hořícího bojovníka, který rozzáří ve Jménu Kristově tmu, aby ti ostatní viděli.

Patrik Merta AC Bohumín


7.6.2007

Myslím, že Bůh ve své moudrosti a milosti k nám poslal sestru Marii Elen se službu, která v našich sborech nebyla ještě dostatečně rozvinuta. Sestra Marie nás vyučovala pravidlům duchovního boje o svazování a rozvazování a lámání prokletí. Skrze to jsem rostla a více rozuměla Božím věcem. Osobně jsem měla po službě Marie Elen vidění jak z mých úst vycházejí různé úplně černé a velké věcí jako jsou televizní antény, hrábě a další pichlavé předměty. Byly někde schované. Moc Bohu děkuji, že mě byla vrácena radost a pokoj a hlavně větší víra a nadšení pro Pána. Jsem přesvědčena, že v naší zemí, kde byl tolik let komunismus a byli jsme zotročováni, je tato služba nevyhnutelná.

Marie Bílková AC Karviná


7.6.2007

Jsem v církvi již dlouho, prakticky od dětství. Křesťanskou jsem se stala v 17-ti letech. Přišla do naší církve sestra M. Elen Ruzicka (misionářka z Argentiny), která začala rozvíjet službu osvobozováním v Karvinském sboru AC Karviná jsme se sestrami založily modlitební tým s programem: „pro růst a práci sboru.“ Pozvaly jsme se svolením pastora sestru M. Elen, aby vyučovala pravidlům duchovního boje, protože jsme se chtěly naučit efektivněji modlit a hlouběji vcházet do duchovních věcí. M. Elen nám také a osobně sloužila, vyznávaly jsme hříchy a lámaly prokletí. Osobně mně uvedená služba velice obohatila, rozšířila mé duchovní poznání. Naučila jsem se více duchovně bojovat a používat všech duchovních zbraní jako je Ježíšovo jméno, Ježíšova krev, svazování a rozvazování v duch. Oblasti. Vybudovalo to vše ve mně větší víru a odvahu.

Alena Borejová AC Karviná.


7.6.2007

Jsem Bohu velice vděčná za službu Marie Ellen Ruzicka. Poprvé jsem měla možnost ji slyšet před 4. léty, když vyučovala ve škole služby v KC v Českém Těšíně, kde jsem absolvovala 2- leté biblické studium. Její vyučování bylo na téma toho, co je hlavní náplní její služby- osvobozování zajatých z démonického vlivu- o tom, jaké je naše postavení v Kristu a jak ho máme používat. Vím, že jako studentka jsem se na to moc těšila.

V tradiční křesťanské církvi, ve které jsem vyrostla- se o takových věcech vůbec neučilo. Ani v letničním sboru, kde jsem později byla víc než 10 let členem, to nebyla běžná praxe. Nevím o tom, že by někdo měl rozeznání duchů a sloužit osvobozováním. Většinou u nás lidé mají obavy se pouštět do boje se satanem a jeho služebníky. V tom je služba Marie Ellen velmi potřebná a dá se říct- průkopnická.

Ted´chodím na skupinky Marie Ellen půl roku a lituji, že jsem nezačala dříve. Poprvé mně tam Pán vedl, když jsem se cítila totálně vyčerpána, fyzický , psychický i duchovně. No a slovo bylo tehdy na téma: ÚNAVA- přesně to, jak sem se cítila . Často Pán skrze Mariino vyučování promlouval do mé kontrérní situace. Ona je velmi citlivá na Ducha Svatého.

Marie ted´hodně vyučuje o Duchu Svatém z různých aspektů- učí nás zlo líp poznat a toužit po ni samotném, nejen pro Jeho darech.

Marie sloužila také mně- byla jsem hodně zdeptaná po 20-ti letech soužití s alkoholikem. Ted´už to bude devátý rok, co jsem se s dospělými dětmi odstěhovala od manžela pro jeho narůstající agresivitu.

Díky Pánu, že mne pozvedl a dále na mně pracuje, že jsem musela skončit na psychiatrickém léčení.

Marii velmi leží na srdci církev v České Republice. Na její skupinky chodí hodně lidí z různých církvi a sborů, včetně pastorů. Ti, kteří přísli a bylo jím pomoženo, přivádějí další potřebné. Na každé skupince s Marii spolu se svou dcerou Carlou slouží osvobozování a modlitbámi- lidé přijíždějí i zdaleka.

Taky se přimlouvá za nás- prosí Pána o posílení a uvolnění ke službě podle Boží vůle.

Marie je nám příkladem v pokorném přístupu k Bohu. Poukazuje na to, že ona je jen Boží služebnicí a sama touží být stále blíž Pánu. Tím nás vede k pokoře a svatosti. (bez které nikdo neuvidí Pána). Zároveň nám ukazuje Boha jako Otce, který touží být se svými dětmi.

Jsme rádi, že jí tady máme i s Carlou. Pokud je však Pán vede jinam- do Prahy- přejeme bratřím a sestrám v Praze, aby byli skrze jejích služby taktéž požehnání , jak to prožíváme my. Určitě Pán pro ně nachystal spoustu práce- vždyt´jejích práce je tak potřebná - a služebníků málo….

S vděčnosti ,

Hanka Morcinková


7.6.2007

Jsem velice vděčná Bohu Otci, Ježíši, Duchu svatému za službu Marií Elen a její dcery Carly.

Věřím, že táto služba osvobozování je moc důležitá pro církev - tělo Pána Ježíše Krista v Česku.

Dojíždím do Českého Těšína, do Křesťanského centra z vesničky Nýdku vzdáleného asi 20 km. Tato služba Marie Elen a Carly je velkým požehnáním, pro mne a pro všechny, kdo se zúčastňují těchto setkání. Tyto služebnice vždy ochotně slouží jménu Ježíše nejen službou, ale taky vyučováním Božího slova, které je propojeno praktickými projevy Boží moci. Je úžasné vidět osvobozené lidi. Raduji se z toho. Marie přichází vždy svědomitě připravená s Božím slovem, přes mnohé překážky a těžkosti, kterými prochází.

Písmo praví: 1. Tim 5:18 „Dělník si zaslouží svou mzdu.“

Z milosti Boží spasena Jiřina Filarová.


7.6.2007

Chtěla bych se podělit o svědectví, kdy sestřička Marie Elen s Boží Milosti mě osvobodila od zla, které mi kradlo život.

Delší dobu jsem viděla kolem sebe jen zlo a slyšela hlasy jak jsem špatná.

Už jsem nemohla s tím žít a ani zvládnout.

Sestřička a sboreček se za mě modlili. Křičela jsem bolestí, třásla se a nešlo to zastavit. Pak přišlo světlo, klid a krása.

Jsem vděčná Pánu Ježíši, že je tak milostivý a sestřičce Marií, že skrze vyznání hříchů a modlitby za osvobození můžeme být svobodni.

Teď už vím, že peklo a ráj jsou skutečné.

Děkuji Ti Spasiteli, že jsi tady, a že můžeme se k Tobě modlit každý den.

Darina

 

 

Náhledy fotografií ze složky Marie Elena Ruzicka

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

dobře

(František, 25. 3. 2020 6:39)

díky za svědectví